Badania lekarskie

Uwaga!

Kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy, za wyjątkiem kandydatów na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym (ekonomia, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie).

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany z ISR.

Skierowanie opatrzone odpowiednią pieczęcią i podpisane przez osobę upoważnioną można  pobrać:

  • od 29 stycznia br. w Dziale ds. Studenckich, al. Piastów 17, pokój 102 (budynek rektoratu) osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,  lub wysyłając maila na adres rekrutacjazut@zut.edu.pl podając swoje nazwisko, imię oraz kierunek studiów (uwaga! skierowanie wystawiane jest tylko na jeden kierunek studiów – kierunek pierwszy z preferencji),
  • od 16 lutego br. bezpośrednio w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku 

 

ORZECZENIE LEKARSKIE WYSTAWIA LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Kandydat na studia może zgłosić się ze skierowaniem na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

  • bezpłatnie w przychodniach SPZOZ Szkół Wyższych: 

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię