Przychodnie

WYKAZ PRZYCHODNI, W KTÓRYCH KANDYDACI NA STUDIA MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE  Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI I SKIEROWANIEM NA BADANIA LEKARSKIE WYDANYM PRZEZ UCZELNIĘ

NAZWA WYDZIAŁU I PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW

NAZWA I DANE TELEADRESOWE PRZYCHODNI

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

(biotechnologia, zootechnika)

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo)

 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

(mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka)

Poradnia Ogólna

ul. Chopina 51 A

tel. 91 452 58 08

dyżur od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00-17:00

 

Wydział Budownictwa i Architektury

(budownictwo)

Przychodnia Specjalistyczna
al. Wojska Polskiego 97

tel. 91 422 12 87

dyżur od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00-17:00


Wydział Elektryczny

(automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, teleinformatyka)

 

Wydział Informatyki

(informatyka)

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

(energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn,

transport, zarządzanie i inżynieria produkcji)

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

(oceanotechnika, transport)

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

(chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna)

Przychodnia Ogólna
ul. Bohaterów Warszawy 51

tel. 91 449 45 34

dyżur: poniedziałek

w godz  8:00-15:00,

od wtorku do piątku

w godz.8:00-17:00