Harmonogram

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2017/2018

  • rejestracja internetowa - 15.01.13.02.2018 r.
  • testy kwalifikacyjne  - 14.02.–15.02.2018 r.
  • ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych - 16.02.2018 r.
  • składanie kompletu dokumentów przez kandydatów - 16.02.–22.02.2018 r.
  • ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia - 23.02.2018 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji - 09.03.2018 r.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  1. Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.
  2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.