Kierunki / Limity przyjęć

  STUDIA STACJONARNE

  Wykaz kierunków na studiach  drugiego stopnia (w rekrutacji na semestr letni)

  WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  biotechnologia

  45

  zootechnika

  30

  WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  budownictwo

  30

  WYDZIAŁ EKONOMICZNY

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  ekonomia

  30

  WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  automatyka i robotyka

  45

  elektrotechnika

  45

  teleinformatyka

  45

  WYDZIAŁ INFORMATYKI

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  informatyka

  50

  WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  energetyka

  30

  inżynieria materiałowa

  30

  inżynieria materiałowa w języku angielskim (studia odpłatne)

  30

  mechanika i budowa maszyn

  60

  transport

  30

  zarządzanie i inżynieria  produkcji

  30

  WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  architektura krajobrazu

  30

  gospodarka przestrzenna

  30

  ochrona środowiska

  30

  odnawialne źródła energii

  30

  ogrodnictwo

  30

  rolnictwo

  30

  WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  mikrobiologia stosowana

  30

  rybactwo

  15

  technologia żywności i żywienie człowieka

  90

  WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  oceanotechnika

  20

  transport

  30

  WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  chemia

  30

  inżynieria chemiczna i procesowa

  45

  nanotechnologia

  30

  technologia chemiczna

  60

   

  STUDIA NIESTACJONARNE
  Wykaz kierunków na studiach  drugiego stopnia (w rekrutacji na semestr letni)

  WYDZIAŁ INFORMATYKI

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  informatyka

  30

  WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

  KIERUNEK STUDIÓW

  LIMIT PRZYJĘĆ

  energetyka

  30

  inżynieria materiałowa

  30

  mechanika i budowa maszyn

  30

  transport

  30

  zarządzanie i inżynieria  produkcji

  30