Kierunki studiów - niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA

  • inżynieria oprogramowania,
  • Internet w zarządzaniu,
  • projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi,
  • systemy komputerowe i technologie mobilne
  • grafika komputerowa i systemy multimedialne,
  • inteligentne aplikacje komputerowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA - proponowane specjalności:

  • efektywność energetyczna,
  • energetyka konwencjonalna,
  • energetyka odnawialnych źródeł energii

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - proponowane specjalności:

  • przetwórstwo tworzyw polimerowych,
  • spawalnictwo i techniki łączenia
  • konstrukcje lekkie

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - proponowane specjalności:

  • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn,
  • urządzenia mechatroniczne

 • TRANSPORT - proponowane specjalności:

  • logistyka, organizacja i technologia transportu,
  • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - proponowane specjalności:

  • inżynieria jakości,
  • logistyka przemysłowa,
  • zarządzanie energią i środowiskiem