Aktualności

18 czerwca br. - zakończenie rejestracji na kierunki artystyczne 06.06.2017 11:30

Kandydaci na kierunki: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA , PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA, WZORNICTWO – studia stacjonarne pierwszego stopnia, ostatni dzień rejestracji w Internetowym  na studia upływa 18 czerwca br., o godzinie  23:59. Zapraszamy do rejestracji.

Zakres sprawdzianów