Aktualności

Nowy kierunek 2017/2018 - UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO – jedyny taki kierunek inżynierski w Polsce 01.06.2017 09:26

(studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne) na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Ukończenie tego kierunku studiów zapewni absolwentowi wiedzę i umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny, klasyfikacji i dystrybucji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni. Pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu podstaw prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej związanej z przemysłem fermentacyjnym oraz poznać metody analizy ekonomicznej i zasady funkcjonowania rynku winiarskiego. Studia przygotowują absolwenta do samodzielnego zaprojektowania i prowadzenia winnicy oraz innych upraw sadowniczych dla przemysłu fermentacyjnego, planowania infrastruktury winiarskiej i prowadzenia winiarni oraz podejmowania pracy w przemyśle fermentacyjnym, administracji, usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską oraz enoturystyczną.

Zapraszamy do studiowania na tym kierunku.