Aktualności

Termin składania dokumentów na studia stacjonarne II stopnia 01.08.2017 13:43

Przypominamy, że kandydaci na studia stacjonarne II stopnia (I nabór) składają komplet dokumentów w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej właściwej dla wybranego kierunku studiów do 2 sierpnia (środa). Ogłoszenie list przyjętych nastąpi 4 sierpnia o godz. 12.

Kandydaci, którzy zarejestrują  się w Internetowym Systemie Rekrutacji w II naborze, są przyjmowani na studia zgodnie z kolejnością złożenia kompletu dokumentów w ramach limitu wolnych miejsc.

Zapraszamy