Aktualności

Umowy zawierane ze studentami w roku akademickim 2017/2018 03.07.2017 15:11

W roku akademickim 2017/2018  aktualne są następujące wzory umów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Umowę podpisują kandydaci po rozpoczęciu roku akademickiego - szczegółowych informacji udzielają dziekanaty poszczególnych wydziałów.

Wzór umowy zatwierdzony został uchwałą nr 51 Senatu ZUT z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności związanych z odbywaniem studiów oraz za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 /pobierz/