Aktualności

UWAGA! Ogłaszamy II nabór na studia stacjonarne I i II stopnia 26.07.2017 10:15

Zapraszamy kandydatów do rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji. Oferujemy wiele interesujących kierunków studiów: technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. W II naborze decyduje kolejność składania dokumentów, po wcześniej rejestracji w ISR. Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich danych, m.in. wyników egzaminu maturalnego (studia I stopnia), oceny na dyplomie, średniej ocen z toku studiów.

Osoby zainteresowane kierunkami artystycznymi (dotyczy studiów stacjonarnych I stopnia) informujemy o datach sprawdzianów: architektura i urbanistyka oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia – 20 września (środa),  wzornictwo  18 i 19 września  (poniedziałek i wtorek) br.

 Zapraszamy do zapoznania z zasadami i terminami rekrutacji.

Wykaz kierunków w II naborze w rekrutacji 2017/2018:

 

Wykaz kierunków studiów niestacjonarnych w rekrutacji 2017/2018:


Prezentacja kierunków