Egzaminy

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - II TURA REKRUTACJI

Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji do 11 września (poniedziałek) br.

Sprawdziany z umiejętności plastycznych odbędą się w dniach:
  • 20 września br. (środa) – architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, godzina 9:00, ul. Żołnierska 50, budynek Wydziału Budownictwa i Architektury
  • 18 i 19 września br. (poniedziałek i wtorek) – wzornictwo, dzień pierwszy – godzina 9:00, dzień drugi – godzina 11:00, ul. Żołnierska 50, budynek Wydziału Budownictwa i Architektury


Zakres tematyczny sprawdzianów, przybory tak jak w I turze rekrutacji.

Sprawdziany umiejętności plastycznych są prowadzone na kierunkach artystycznych: 

Szczegóły dotyczące: miejsc i terminów sprawdzianów, wymaganych materiałów, zakresu i formy sprawdzianów