Regulamin sprawdzianu na kierunek wzornictwo

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA SPRAWDZIANIE UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH dla kandydatów na kierunek WZORNICTWO na rok akademicki 2017/2018

Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

  1. Sprawdzian trwa dwa dni: pierwszego dnia od godziny - 9.00, Zadanie projektowe – modelowanie - 240 minut bez przerwy. W koniecznych przypadkach dozwolone jest wychodzenie z sali pojedynczo na okres do 5 minut, po zgłoszeniu wyjścia osobie dyżurującej. Drugiego dnia od godziny - 12.00. Przegląd prac kandydata + rozmowa kwalifikacyjna
  2. Na sprawdzian należy przynieść: ołówek HB, gumkę, długopis, nożyczki, nóż do tapet, taśmę klejącą, klej do papieru, linijkę, ekierki, cyrkiel.
  3. Dopuszcza się dowolność sposobu rysowania szkiców: można je rysować plamą lub linią, można stosować światłocień lub nie. Rysunki studyjne (ostateczne) należy wykonać światłocieniowo.
  4. Ilość rysunków jest dowolna. Na jednej stronie może być tylko jeden rysunek lub szkic.
  5. Każdy ze zdających otrzymuje do rysowania pakiet arkuszy szarego papieru. Nie wolno rysować na własnym papierze. Powstałe prace (łącznie z niewykorzystanymi arkuszami) należy zostawić na stole, przy którym pracował zdający.
  6. Nie wolno podpisywać żadnego z arkuszy poszczególnych części sprawdzianu, stosować jakichkolwiek napisów i oznaczeń rysunków, ani stawiać żadnych znaków graficznych.
  7. Nie zastosowanie się do punktu piątego i szóstego powoduje dyskwalifikację pracy bez oceniania i rozszyfrowania.
  8. Na sprawdzian należy zgłosić się z dowodem osobistym lub paszportem.
  9. Szczegółowe objaśnienia dotyczące poszczególnych części sprawdzianu zostaną podane na salach przez prowadzących.