Szczegóły dotyczące miejsc i terminów sprawdzianu na kierunku architektura i urbanistyka

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – SPRAWDZIAN Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH

 • TERMINY REJESTRACJI W INTERNETIOWYM SYSTEMIE REKRUTACJI - OD 22 MAJA (poniedziałek) DO 18 CZERWCA (niedziela) 2017 R.
 • DATA SPRAWDZIANU Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH - 23 CZERWCA (piątek) 2017 R. godzina  9:00
 • MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU - budynek Wydziału Budownictwa i Architektury ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
 • DATA OGŁOSZENIA WYNIKÓW SPRAWDZIANU Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH - 26 CZERWCA (poniedziałek) 2017 R. godzina 12:00

KANDYDAT NA SPRAWDZIANIE Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH POWINIEN MIEĆ ZE SOBĄ 

 1. dowód osobisty lub paszport,
 2. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (125 zł),
 3. ołówek miękki (2B-6B),
 4. ołówek średniej twardości (np. HB),
 5. czarną kredkę,
 6. piórko lub/i pędzel do czarnego tuszu,
 7. gumkę do ścierania-miękka,
 8. gumkę do ścierania-średniej twardości
 9. linijkę z podziałką,
 10. dwie ekierki,
 11. cyrkiel

ZAKRES SPRAWDZIANU

Zadanie 1. Sprawdzian umiejętności plastycznych (rysunek odręczny z natury) – czas trwania 120 minut.

 • Postępowanie sprawdzające kandydata ma na celu określenie jego zdolności do wnikliwej i selektywnej obserwacji kompozycji przedmiotów w otoczeniu przez wykonanie rysunku  odręcznego z natury. Kandydat powinien ustalić właściwą skalę elementów składających się na układ przestrzenny, ich proporcje oraz wzajemne relacje.
 • Technika wykonania: miękki ołówek, czarna kredka, piórko lub pędzel przy użyciu czarnego tuszu oraz miękka gumka do ścierania (wyżej wymienione przybory powinny znajdować się w posiadaniu kandydata w zależności od jego uznania) na jasnym papierze pakowym o wymiarach 50 x 70 cm w (papier zapewniony przez Uczelnię).
 • Podział zadania: dwie części; w każdej z tych części relacje przestrzenne elementów układu mogą być odmienne.
 • Sposób wykonania: rysunek linearny (bez modelunku światłocieniowego) oraz w pełnej gamie tonów (modelunek światłocieniowy). Wyklucza się zamierzoną deformację i stylizację.

Zadanie 2. Sprawdzian wyobraźni przestrzennej – czas trwania 120 minut.

 • Postępowanie sprawdzające kandydata ma na celu określenie jego zdolności do rozumienia i przedstawienia na rysunku trójwymiarowych obiektów o złożonej formie. Kandydat powinien trafnie odczytać kształt przestrzenny z rzutów prostokątnych (np. kartezjańskich) i rysunków aksonometrycznych.
 • Technika wykonania: ołówek średniej twardości, przybory geometryczne: ekierki,  linijka z podziałką, gumka średniej twardości (wyżej wymienione przybory powinny znajdować się w posiadaniu kandydata) na białym papierze formatu 29,7 x 42,0 cm (papier zapewniony przez Uczelnię).

Podział zadania: jedna część,.

Sposób wykonania: rysunek geometryczny, staranny, dokładny i jednoznaczny ze zróżnicowaniem widoczności krawędzi i pozostawieniem linii konstrukcji. Wyklucza się twórczą interpretację tematu.