Szczegóły dotyczące miejsc i terminów sprawdzianu na kierunku wzornictwo

WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – SPRAWDZIAN Z UMIEJETNOŚCI PLASTYCZNYCH

 • TERMINY REJESTRACJI W INTERNETOWYM SYSTEMIE REKRUTACJI  -OD 22 MAJA (poniedziałek) DO 18 CZERWCA (niedziela) 2017 R.
 • DATA SPRAWDZIANU Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH

  • DZIEŃ PIERWSZY 21 CZERWCA (środa) 2017 R. rozpoczęcie: godzina  9:00 zakończenie: godzina 13:00 (orientacyjnie)
  • DZIEŃ DRUGI 22 CZERWCA (czwartek) 2017 R. rozpoczęcie: godzina  12:00

 • MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU budynek Wydziału Budownictwa i Architektury Ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
 • DATA OGŁOSZENIA WYNIKÓW SPRAWDZIANU Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH - 27 CZERWCA (poniedziałek) 2017 R. godzina 12:00

KANDYDAT NA SPRAWDZIANIE Z UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH POWINIEN MIEĆ ZE SOBĄ 

 1. dowód osobisty lub paszport,
 2. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (125 zł),
 3. ołówek (np. HB),
 4. gumkę do ścierania,
 5. długopis,
 6. nożyczki,
 7. nóż do tapet,
 8. taśmę klejącą,
 9. klej do papieru,
 10. linijkę z podziałką,
 11. dwie ekierki,
 12. cyrkiel

ZAKRES SPRAWDZIANU

 • DZIEŃ PIERWSZY

  • sprawdzian predyspozycji i umiejętności projektowych w zakresie wzornictwa,
  • temat zadania – wyłoniony zostanie w drodze losowania spośród przygotowanej puli zadań

 • DZIEŃ DRUGI

  • przegląd prac przygotowanych przez kandydata (prace plastyczne z rysunku, malarstwa, rzeźby grafiki, fotografii), 10 prac rysunkowych formatu B2, 5 prac malarskich (technika tempera, gwasz), dodatkowo do 10 prac z: rzeźby (tylko fotografie tych prac), grafiki czy fotografii, (Do przeglądu prac dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy pozytywnie przeszli sprawdzian z predyspozycji i umiejętności  projektowych.)
  • w trakcie przeglądu prac krótka rozmowa z kandydatem na tematy związane z historią kultury i designu.