Studia niestacjonarne I i II stopnia

DYŻURY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI  REKRUTACYJNYCH DOTYCZY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
ul. Klemensa Janickiego 32
71-270 Szczecin
www.biotechnologia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻUR KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • KYNOLOGIA
 • ZOOTECHNIKA
 

od 30.08 do 28.09.2017 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1400

tel. 91 449 67 52; 91 449 67 54

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
Al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
(pokój nr 137)
www.wbia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 
 • BUDOWNICTWO
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

30.08.2017r. (środa) w godz. 1300 - 1500

31.08.-01.09.2017r. (czwartek- piątek)
 w godz. 900 - 1100  oraz  1300 - 1500

02.09.2017r. (sobota) w godz. 900 - 1200

04.-05.09.2017r. (poniedziałek - wtorek)
w godz. 900 - 1100  oraz  1300 - 1500

tel. 91 449 43-00, 449 4625, 449 4279, 449 4201
 rekrutacja.wbia.N@zut.edu.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ul. Żołnierska 50
70-210 Szczecin
(pokój nr 124)
www.wbia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNYCH

 
 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

 

od 30.08 do 05.09.2017r.

(od poniedziałku do piątku) w godz. 1000-1400

tel. 91 449 56 17      

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin
(pokój nr 11)
www.ekonomia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • EKONOMIA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • ZARZĄDZANIE

od 30.08 do 06.09.2017r.

od 25.09 do 28.09.217r.
     (od   poniedziałku do piątku) w godz. 1000 - 1400

dziekanat.wekon@zut.edu.pl

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. 26 Kwietnia 10, 70-313 Szczecin,
(pokój nr 128 – parter)
www.we.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 
 • ELEKTROTECHNIKA

 

od 30.08 do 05.09.2017r.

(od poniedziałku do piątku) w godz. 900-1500

tel. 91 449 46 93, 449 51 53, 449 53 37

rekrutacjawe@zut.edu.pl

WYDZIAŁ INFORMATYKI
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
(pokój nr 104 b i 106)
www.wi.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA CYFRYZACJI

 

od 30.08 do 05.09.2017r.

(od poniedziałku do piątku) w godz. 900-1600

02.09 2017r. (sobota) w godz. 900-1300

tel. 91 449 56 08, 44956 63

rekrutacjawi@zut.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
(sala nr 59),
www.wimim.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 
 • ENERGETYKA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • TRANSPORT
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 

od 30.08 do 05.09.2017r.

(od poniedziałku do piątku) w godz. 900-1400

rekrwimim@zut.edu.pl

 

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA i ROLNICTWA
ul. Słowackiego 17,
71-434 Szczecin,
(pokój nr 67 – parter)
www.agro.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 
 •  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • OGRODNICTWO
 • ROLNICTWO
 • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
 • UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO
 

od 30.08 do 08.09.2017 r.  godz. 10.00 – 14.00

od 11.09 do 29.09.2017 r. godz. 10.00 – 12.00

(od poniedziałku do piątku)

tel. 91 449 62 05; 91 449 62 84

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin,
(pokój nr 18)
www.wnozir.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 
 • RYBACTWO
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

od 30.08 do 29.09.2017 r.

(od poniedziałku do piątku) w godz. 1000 - 1400

tel. 91 449 66 56

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
al. Piastów 42, 71-065 Szczecin,
(pokój nr 9)
www.wtiich.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

 

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 

od 30.08 do 29.09.2017r.

            (od poniedziałku do piątku) w godz. 1000-1200
            tel. 91 449 49 64; 91 449 44 65