Studia stacjonarne I i II stopnia

DYŻURY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI  REKRUTACYJNYCH DOTYCZY STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2017/2018
KOMISJE REKRUTACYJNE PRZYJMUJĄ DOKUMENTY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
ul. Klemensa Janickiego 32
71-270 Szczecin
www.biotechnologia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻUR KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • KYNOLOGIA
 • ZOOTECHNIKA

od 13.07 do 28.09.2017 r.
(od poniedziałku do piątku)  w godz. 900 - 1400

tel. 91 449 67 52, 91 449 67 54

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
(pokój nr 102)
www.wbia.zut.edu.pl

 

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • BUDOWNICTWO
 • BUDOWNICTWO  (inżynier europejski)
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

od 13.07 do 21.07.2017 r. 

od 25.07 do 02.08.2017 r.

od 14.09 do 28.09.2017 r.

(od poniedziałku do piątku)  w godz. 1000 – 1400

tel. 91 449 42 40

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ul. Żołnierska 50
70-210 Szczecin
(pokój nr 124)
www.wbia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNYCH

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
 • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA
 • WZORNICTWO

od 13.07 do 21.07.2017 r.

od 25.07 do 02.08.2017 r.

od 30.07 do 05.09.2017 r.

(od poniedziałku do piątku) w godz. 1000 - 1400

 tel. 91 449 56 76

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin
(pokój nr 11)
www.ekonomia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • EKONOMIA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • ZARZĄDZANIE

od 11.07 do 04.08.2017r.

od 30.08 do 06.09.2017r.

od 25.09 do 28.09.2017r.

od   poniedziałku do piątku) w godz. 1000 - 1400

tel. 91 449 69 01

dziekanat.wekon@zut.edu.pl

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. 26 Kwietnia 10, 70-313 Szczecin,
(pokój nr 128 – parter)
www.we.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • TELEINFORMATYKA
 

od 13.07 do 21.07.2017r.
od 25.07 do 28.07.2017r.

od 25.07 do 02.08.2017r.

       (od poniedziałku do piątku) w godz. 900-1500

        tel. 91 449 44 62
        rekrutacjawe@zut.edu.pl

WYDZIAŁ INFORMATYKI
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
(pokój nr 12- parter - do 21.07.
 pokój nr 102 - I piętro)
www.wi.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA CYFRYZACJI

od 13.07 do 21.07. 2017 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1430

od 24.07 do 11.08.2017r.

od poniedziałku do piątku w godz. 930 – 1400

od 21.08 do 25.09.2017r.

od poniedziałku do piątku w godz. 930 – 1400

tel. 91 449 55 18; 91 449 55 98

rekrutacjawi@zut.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
(sala nr 59),
www.wimim.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • ENERGETYKA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA( w języku angielskim)
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • TRANSPORT
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

od 13.07 do 21.07. 2017r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 900 – 1500

od 24.07. do 11.08.2017r.

od 21.08. do 29.09.2017r.

(od poniedziałku do piątku) w godz. 1000 – 1400

tel. 91 449 45 50

rekrwimim@zut.edu.pl

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA i ROLNICTWA
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin,
(hol główny)
www.agro.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • OGRODNICTWO
 • ROLNICTWO
 • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
 • UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

od 24.07 do 29.08.2017 r.  godz. 10.00 – 12.00

od 30.08 do 08.09.2017 r.  godz. 10.00 – 14.00

od 11.09 do 29.09.2017 r. godz. 10.00 – 12.00

(od poniedziałku do piątku)

tel. 91 449 62 05; 91 449 62 84

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin,
(pokój nr 18)
www.wnozir.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM WODNYM
 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
 • RYBACTWO
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

od 13.07 do 02.08.2017 r. w godz. 900 – 1400

od 02.08 do 29.09.2017 r. w godz. 1000 - 1400

(od poniedziałku do piątku)

tel. 91 449 66 56

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
al. Piastów 41, 71-065 Szczecin
(pok. nr 28 – parter)
www.wtmit.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • BUDOWA JACHTÓW
 • CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • OCEANOTECHNIKA
 • TRANSPORT

 

od 03.07 do 28.07.2017 r.  w godz. 1000 - 1400

tel. 91 449 42 80,

pokój 28 (parter)

od 31.07 do  01.09.2017 r. w godz. 1000 - 1400

tel. 91 449 47 50,

pokój 307 (III piętro)

od 04.09 do 29.09.2017 r. w godz. 1000 - 1400

tel. 91 449 42 80, od sierpnia 91 449 47 50

pokój 28 (parter)    

(od poniedziałku do piątku)

rekrutacjawtm@zut.edu.pl

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
al. Piastów 42, 71-065 Szczecin,
(pokój nr 9)
www.wtiich.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE
NA WYDZIALE

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 • CHEMIA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • NANOTECHNOLOGIA
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

od 13.07 do 11.08.2017 r.  w godz. 1000 - 1400

od 14.08 do 29.09.2017 r. w godz. 1000 - 1200

(od poniedziałku do piątku)
tel. 91 449 49 64; 91 449 44 65