Studia I stopnia - niestacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2017/2018 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

biologia

30

biotechnologia

30

kynologia

30

zootechnika

30

 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

budownictwo

90

 WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

ekonomia

30

turystyka i rekreacja

30

zarządzanie

30

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

elektrotechnika

90

 WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

informatyka

90

inżynieria cyfryzacji

45

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

inżynieria materiałowa

60

mechanika i budowa maszyn

60

transport

60

zarządzanie i inżynieria  produkcji

60

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

gospodarka przestrzenna

30

ochrona środowiska

30

odnawialne źródła energii

30

ogrodnictwo

30

rolnictwo

30

technika rolnicza i leśna

30

uprawa winorośli i winiarstwo

30

 WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

rybactwo

20

technologia żywności i żywienie człowieka

30

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa

30