Studia I stopnia- stacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2017/2018 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

biologia

30

biotechnologia

60

kynologia

60

zootechnika

60

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

architektura i urbanistyka

90

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

60

budownictwo

180

budownictwo (inżynier europejski)

60

inżynieria środowiska

60

wzornictwo

30

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

ekonomia

90

turystyka i rekreacja

60

zarządzanie

60

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

automatyka i robotyka

120

elektrotechnika

120

teleinformatyka

120

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

informatyka

270

inżynieria cyfryzacji

100

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

energetyka

70

inżynieria materiałowa

90

mechanika i budowa maszyn

160

mechatronika

120

transport

100

zarządzanie i inżynieria  produkcji

100

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

architektura krajobrazu

30

gospodarka przestrzenna

30

ochrona środowiska

30

odnawialne źródła energii

60

ogrodnictwo

30

rolnictwo

30

technika rolnicza i leśna

30

uprawa winorośli i winiarstwo     

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym 

30

mikrobiologia stosowana

30

rybactwo

30

technologia żywności i żywienie człowieka

150

zarządzanie bezpieczeństwem
i jakością żywności

30

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

budowa jachtów

50

chłodnictwo i klimatyzacja

50

inżynieria bezpieczeństwa

50

oceanotechnika

30

transport

90

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

chemia

60

inżynieria chemiczna i procesowa

60

nanotechnologia

60

technologia chemiczna

60