Studia II stopnia- niestacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2017/2018 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne drugiego stopnia

biologia

30

biotechnologia

30

zootechnika

30

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne  drugiego stopnia

architektura i urbanistyka

30

budownictwo

60

inżynieria środowiska

30

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne drugiego stopnia

ekonomia

60

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne drugiego stopnia

elektrotechnika

60

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne drugiego stopnia

informatyka

40

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne drugiego stopnia

energetyka

30

inżynieria materiałowa

60

mechanika i budowa maszyn

60

transport

60

zarządzanie i inżynieria  produkcji

60

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne drugiego stopnia

architektura krajobrazu

30

gospodarka przestrzenna

30

ochrona środowiska

30

ogrodnictwo

30

rolnictwo

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne drugiego stopnia

rybactwo

20

technologia żywności i żywienie człowieka

30

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne drugiego stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa

30