Studia II stopnia- stacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2017/2018 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne drugiego stopnia

biologia

30

biotechnologia

30

zootechnika

30

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne drugiego stopnia

architektura i urbanistyka

60

budownictwo

120

inżynieria środowiska

30

wzornictwo

30

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne drugiego stopnia

ekonomia

60

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne drugiego stopnia

informatyka

50

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne drugiego stopnia

energetyka

30

inżynieria materiałowa

30

inżynieria materiałowa w języku angielskim (studia odpłatne)

30

mechanika i budowa maszyn

60

transport

30

zarządzanie i inżynieria  produkcji

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne drugiego stopnia

mikrobiologia stosowana

30

technologia żywności i żywienie człowieka

150

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne drugiego stopnia

oceanotechnika

20

transport

30

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne drugiego stopnia

chemia

30

inżynieria chemiczna i procesowa

30

nanotechnologia

30

technologia chemiczna

30