Lista zakwalifikowanych na studia niestacjonarne I stopnia

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

BUDOWNICTWO

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

EKONOMIA, TURYSTYKA I REKREACJA ORAZ ZARZĄDZANIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROTECHNIKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA

     

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA