Lista zakwalifikowanych na studia niestacjonarne II stopnia

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia alfabetyczna

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

BUDOWNICTWO

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia alfabetyczna

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia alfabetyczna

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia alfabetyczna

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

EKONOMIA

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia alfabetyczna

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROTECHNIKA

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia alfabetyczna
 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia wg punktacji

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia wg punktacji

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia alfabetyczna

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia alfabetyczna

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia alfabetyczna

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia alfabetyczna

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 • lista zakwalifikowanych do przyjęcia alfabetyczna