Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, KYNOLOGII, ZOOTECHNIKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO  (inżynier europejski)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

EKONOMIA

TURYSTYKA I REKREACJA

ZARZĄDZANIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

ELEKTROTECHNIKA

TELEINFORMATYKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA

INŻYNIERIA CYFRYZACJI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

ENERGETYKA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHATRONIKA

TRANSPORT

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA i ROLNICTWA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, GOSPODARKA PRZESTRZENNA,OCHRONA ŚRODOWISKA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, OGRODNICTWO, ROLNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA, UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

MIKROBIOLOGIA STOSOWANA, RYBACTWO, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

BUDOWA JACHTÓW, CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, OCEANOTECHNIKA, TRANSPORT

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

CHEMIA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, NANOTECHNOLOGIA,
TECHNOLOGIA CHEMICZNA

LISTA KANDYDATÓW CUDZOZIEMCÓW - PRZYJĘTYCH DECYZJĄ REKTORA