Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

kierunki i specjalności w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy)

Kierunek studiów

Czas trwania studiów i tytuł zawodowy

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

BIOLOGIA

studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata

BIOTECHNOLOGIA

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

KYNOLOGIA

studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

ZOOTECHNIKA

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

BUDOWNICTWO

studia 4,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

EKONOMIA

studia 3-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata

TURYSTYKA I REKREACJA

studia 3-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata

ZARZĄDZANIE

studia 3-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROTECHNIKA

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

INŻYNIERIA CYFRYZACJI

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

TRANSPORT

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

OGRODNICTWO

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

ROLNICTWO 

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

RYBACTWO

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA

 I PROCESOWA

studia 4-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera