Terminy- studia stacjonarne I stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2017/2018

I. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

1) na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia oraz wzornictwo

Terminy rekrutacji

architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

wzornictwo

rejestracja internetowa

22.05.– 18.06.2017 r.

sprawdzian umiejętności plastycznych

23.06.2017 r.

21.06.– 22.06. 2017 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych 

26.06.2017 r.

uzupełnienie danych w internetowym systemie rekrutacji

 26.06.– 10.07.2017 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

12.07.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

13.07.– 21.07.2017 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

25.07.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

25.07.– 28.07.2017 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

04.08.2017 r.

2)   na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

rejestracja internetowa

22.05.10.07.2017 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
oraz list kandydatów rezerwowych

12.07.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

13.07.– 21.07.2017 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 

25.07.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia z list rezerwowych

25.07.– 28.07.2017 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

04.08.2017 r.

II. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  w przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów: pierwszego stopnia stacjonarnych do 07.08.2017 r.

2)  w rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji:

rejestracja internetowa

do 26.09.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 28.09.2017 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

29.09.2017 r.

3)   jeżeli zostanie ogłoszona rekrutacja w drugim terminie na kierunki studiów pierwszego stopnia: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia oraz wzornictwo, kandydaci przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych, którego termin określi przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

III. SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  1. Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.
  2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.