Testy - studia niestacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2017/2018  (SEMESTR ZIMOWY)

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia

    1. po ukończeniu tego samego kierunku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich),
    2. po ukończeniu  innych kierunków studiów, jeżeli osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają).Podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  2. Dla kandydatów nie spełniających wymogów opisanych w pkt 1 podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego w dalszej kolejności ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.  

ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

ul. Klemensa Janickiego 32

71-270 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

biologia

24.08.2017r. (czwartek)

godzina 10:00

sala w budynku dziekanatu WBiHZ

biotechnologia

zootechnika

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
al. Piastów 50
70-311 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

inżynieria środowiska

25.08.2017r. (piątek)

część I testu godzina 10:00

część II testu godzina 14:00

sala nr 156

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

ekonomia

24.08.2017r. (czwartek)

godzina 16:00

sala nr 5

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ul. 26 Kwietnia 10
70-313 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

elektrotechnika

24.08.2017r. (czwartek)

godzina 12:00

sala nr 122

WYDZIAŁ INFORMATYKI

ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

informatyka

24.08.2017r. (czwartek)

godzina 14:00

sala nr 129

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

al. Piastów 19
70-310 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

energetyka

25.08.2017r. (piątek)

godzina 11:00

sala nr 122

inżynieria materiałowa

mechanika i budowa maszyn

transport

zarządzanie i inżynieria  produkcji

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

ul. Juliusza Słowackiego 17
71-434 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

architektura krajobrazu

24.08.2017r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 58

ochrona środowiska

ogrodnictwo

24.08.2017r. (czwartek)

godzina 11:00

sala nr 58

gospodarka przestrzenna

24.08.2017r. (czwartek)

godzina 12:00

sala nr 58

rolnictwo

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

rybactwo

24.08.2017r. (czwartek)

godzina 12:00

sala nr 218

technologia żywności i żywienie człowieka

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

al. Piastów 42
71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

inżynieria chemiczna i procesowa

24.08.2017r. (czwartek)

godzina 11:15

sala nr 110