Testy - studia stacjonarne II stopnia

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA 2017/2018 (SEMESTR  ZIMOWY)

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia

    1. po ukończeniu tego samego kierunku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich),
    2. po ukończeniu  innych kierunków studiów, jeżeli osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają)
      Podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu  ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  2. Dla kandydatów nie spełniających wymogów opisanych w pkt 1 podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego w dalszej kolejności ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

ul. Klemensa Janickiego 32

71-270 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

 

biologia

20.07.2017r. (czwartek)

godzina 10:00

sala w budynku dziekanatu WBiHZ

biotechnologia

zootechnika

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
al. Piastów 50
70-311 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

inżynieria środowiska

20.07.2017r. (czwartek)

część I testu godzina 10:00

część II testu godzina 13:00

sala nr 121

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ul. Żołnierska 50
 70-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

wzornictwo

20 i 21.07.2017r. (czwartek i piątek)
godzina 11:00

sala nr 411

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
ul. Żołnierska 47
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

ekonomia

24.08.2017r. (czwartek)

godzina 16:00

sala nr 5

WYDZIAŁ INFORMATYKI

ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

informatyka

20.07.2017r. (czwartek)

godzina 12:15

sala nr 129

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

al. Piastów 19
70-310 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

energetyka

20.07.2017r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 151

inżynieria materiałowa

inżynieria materiałowa (w języku angielskim – studia odpłatne)

mechanika i budowa maszyn

transport

zarządzanie i inżynieria  produkcji

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

mikrobiologia stosowana

20.07.2017r. (czwartek)

godzina 10:00

sala nr 117

technologia żywności i żywienie człowieka

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

al. Piastów 41
71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

oceanotechnika

20.07.2017r. (czwartek)

godzina 12:00

sala nr 18

transport

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

al. Piastów 42
71-065 Szczecin

KIERUNEK STUDIÓW

DATA PRZEPROWADZENIA TESTU/ GODZINA/SALA

chemia

20.07.2017r. (czwartek)

godzina 11:15

sala nr 110

inżynieria chemiczna i procesowa

nanotechnologia

technologia chemiczna