Akademiki

UWAGA

Lista kandydatów, którym przyznano miejsca w akademikach

Domy studenckie będą kwaterowały kandydatów od 25 do 29 września (od poniedziałku do piątku) oraz od 2 do 3 października 2017 r. (poniedziałek - wtorek) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Do zameldowania wymagane są:

 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód osobisty.

Dokładne informacje na temat zakwaterowania zostaną zamieszczone po 11 września 2017 r. (poniedziałek) na stronie Osiedla Akademickiego.

Wszelkich informacji dotyczących standardu (wyposażenia) pokoju w domu studenckim udziela administracja odpowiedniego domu studenckiego. 

W przypadku rezygnacji z miejsca w domu studenckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie lub rezygnacji z podjęcia nauki w ZUT, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Dział ds. Studenckich ZUT w Szczecinie na adres e-mail: dzial.student@zut.edu.pl, bądź pisemnie na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Dział ds. Studenckich, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH KANDYDATOM NA STUDIA

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia  składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w siedzibie właściwej dla kierunku studiów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przekazują wnioski do Działu ds. Studenckich.
 3. Kandydaci otrzymują miejsca w domach studenckich w ramach wyznaczonego limitu miejsc.
 4. Prorektor ds. Studenckich zatwierdza listę kandydatów uprawnionych do otrzymania miejsca w domu studenckim
 5. W przypadku rezygnacji kandydata z przyznanego miejsca, przypada ono kolejnej osobie, która złożyła wniosek. W związku z powyższym, kandydat, który rezygnuje z przyznanego miejsce w domu studenckim, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dział ds. Studenckich mailem: dzial.student@zut.edu.pl bądź pisemnie: 
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
  Dział ds. Studenckich, pok. 102
  al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
  tel. 91 449 45-87
 • WNIOSEK o akademik
  Osoby niepełnosprawne do wniosku załączają orzeczenie o niepełnosprawności

Zobacz stronę Osiedla Studenckiego www.osiedlestudenckie.zut.edu.pl