Akty prawne

Wewnętrzne akty prawne dotyczące rekrutacji na studia - dokumenty do pobrania

Należy kliknąć na odpowiedni akt prawny, aby pobrać plik pdf.

REKRUTACJA

REGULAMIN STUDIÓW, STATUT UCZELNI

OPŁATY

UMOWY ZE STUDENTAMI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH w roku ak. 2017/2018

BADANIA LEKARSKIE

POMOC MATERIALNA

KREDYTY