Druki na badania lekarskie

Poniżej podajemy druki skierowań na badania lekarskie lekarza medycyny pracy z wymienionymi czynnikami szkodliwymi dla poszczególnych kierunków studiów obowiązujące w rekrutacji. Skierowanie powinno być wypełnione, opatrzone pieczęcią wydziału i podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej bądź osobę przez niego upoważnioną. Tylko takie skierowanie upoważnia kandydata do bezpłatnych badań w SPZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie. 


Skierowania na badania lekarskie w rekrutacji 2017/2018

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT  


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 


WYDZIAŁ EKONOMICZNY 
nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane

  • ekonomia 
  • turystyka i rekreacja
  • zarządzanie 


WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY


WYDZIAŁ INFORMATYKI


WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI


WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA


WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA


WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU


WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ