Lista zakwalifikowanych na studia niestacjonarne II stopnia

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

BUDOWNICTWO

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

EKONOMIA

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROTECHNIKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA