Przychodnia

WSZYSCY KANDYDACI NA STUDIA WYŻSZE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE

  • Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI 
  • SKIEROWANIEM NA BADANIA LEKARSKIE WYDANYM PRZEZ UCZELNIĘ

    w terminie do 6 lipca br. do Przychodni Specjalistycznej al. Wojska Polskiego 97
    tel: 91 422 12 87
    od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00

NAZWA WYDZIAŁU I PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW

NAZWA I DANE TELEADRESOWE PRZYCHODNI 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
(biotechnologia, kynologia, zootechnika)

Wydział Budownictwa i Architektury
(budownictwo, budownictwo - inżynier europejski, inżynieria środowiska) 

 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(architektura krajobrazu, gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych,
gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo,
 technika rolnicza i leśna, uprawa winorośli i winiarstwo)

 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
(mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka,
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności)

 

 

Przychodnia
 Specjalistyczna

al. Wojska Polskiego 97

tel: 91 422 12 87

 

od poniedziałku do piątku
w godzinach  8:00-15:00


Wydział Elektryczny
(automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, teleinformatyka)

Wydział Informatyki

(informatyka)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
(energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport,
 zarządzanie i inżynieria produkcji)

 Wydział Techniki Morskiej i Transportu
(budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja inżynieria bezpieczeństwa, oceanotechnika, transport)

 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
(chemical engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna)

 

Przychodnia Ogólna
ul. Bohaterów Warszawy 51

tel: 91 449 45 34,
501 749 768

poniedziałek, środa, czwartek piątek

w godzinach 8:00-13:00

wtorek w godzinach  11:00-17:00

Uwaga! w dniu 6 września (czwartek)  przychodnia pracuje w godzinach 8:00-12:00

lub

Przychodnia Ogólna 

ul. Bohaterów Warszawy 75

tel: 91 444 28 70,
 507 807 577 

poniedziałek (23 i 30 lipca)
8:00- 10:00,

środa (11, 18 i 25 lipca)
13:00-15:00