Gdzie złożyć dokumenty

 KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI

Uwaga! Kandydaci na studia z II tury rekrutacji (rekrutacja uzupełniająca) składają komplet dokumentów po zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji - decyduje kolejność zgłoszeń.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
www.biotechnologia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW - biotechnologia, kynologia, zootechnika
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin
pokój nr 1/04; 1/08/; 1/18
od 11.07. do 26.09.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00

tel. 91 449 67 51; 91 449 67 52; 91 449 67 54

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
www.wbia.zut.edu.pl

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE
KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, budownictwo (inżynier europejski), inżynieria środowiska

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, pokój nr 102
od 11.07. do 03.08 2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 17.09. do 27.09 2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
tel. 91 449 42 40

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, inżynieria środowiska

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, pokój nr 137
30,31.08.2018 r. 
w godz. 09:00-11:00; 13:00-15:00
od 03 do 26.09.2018 r.
w godz. 09:00-11:00; 13:00-15:00

Uwaga - możliwość  indywidualnego umówienia się w innym terminie pod nr telefonów
91 449 4300; 449 4625; 449 4279: 449 4201
rekrut.wbia.N@zut.edu.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
www.wbia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ  - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Żołnierska 50, 70-210 Szczecin,
pokój nr 112 i 115
od 12.07. do 20.07; od 24.07. do 01.08 oraz od 29.08. do 05.09.2018 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 08:00-15:00
od 06.09. do 26.09.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 08:00-14:00

tel. 91 449 56 73, 91 449 59 92, 91 449 56 11,

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
www.ekonomia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – ekonomia, zarządzanie
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin,
pokój nr 14
od 12.07. do 01.08.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-15:00
od 02.08. do 10.08.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
17.08.2018 r. (piątek) w godz. 10:00-14:00
24.08.2018 r. (piątek) w godz. 10:00-14:00
29.08. do 26.09.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00

tel. 91 449 69 01  (10.07.2018 r.),  91 449 68 54 

e-mail: rekrutacjaekon@zut.edu.pl
dziekanat.wekon@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
www.we.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  elektrotechnika, teleinformatyka
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

ul. 26 Kwietnia 10, 70-313 Szczecin,
od 12.07. do 20.07.2018 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-15:00
od 23.07. do 10.08.2018 r. w godz 10:00-14:00, pokój 152 i 153, parter
13.08. 2018 r. w godz 10:00-14:00, pokój 416, III piętro
16.08. 2018 r. w godz 10:00-14:00, pokój 153, parter
17.08. 2018 r. w godz 10:00-14:00, pokój 234, I piętro
29.08. do 26.09.2018 r. w godz 10:00-14:00, pokój 152 i 153, parter

rekrutacjawe@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI
www.wi.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ  - STUDIA STACJONARNE

ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin,
pokój nr 32 – parter
od 11.07. do 01.08.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-14:00, pokój nr 32 – parter
od 02 do 09.08.2018 r.  w
godz. 10:00-12:00, pokój nr 104 b WI1
od 10 do 17.08.2018 r. NIECZYNNE
od 20.08 do 26.09.2018 r.  w
godz. 10:00-12:00, pokój nr 109 WI2

tel. 91 449 56 07
rekrutacjawi@zut.edu.pl

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ  - STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Żołnierska 49
, 71-210 Szczecin, pokój 32-parter i pokój 102 - I piętro
od 29 do 31.08.2018 r. oraz od 04.09 do 05.09.2018 r.  w
godz. 09:00-15:00

01.09.2018 r. (sobota) godz. 09:00-12:00
03.09.2018 r (poniedziałek) godz 9:00 17:00

tel. 91 449 56 60; 449 56 07

rekrutacjawi@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

www.wimim.zut.edu.pl

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE
KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria materiałowa (w języku   angielskim - odpłatnie), mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, sala nr 59
od 12.07. do 20.07.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-15:00
od 23.07. do 26.09.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00  

tel. 91 449 45 50
rekrwimim@zut.edu.pl


DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, pokój 308 b lub 313 (zmiana ze względu na remont)
od 28.08. do 26.09.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-13:00

tel. 91 449 48 15

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
www.agro.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska,
odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, uprawa winorośli i winiarstwo

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin,
pokój nr 67-parter
od 09.07. do 27.07.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 30.07. do 24.08.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00
od 27.08. do 07.09.2018 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
od 10.09. do 14.09.2018 r.
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00

tel. 91 449 62 05, 449 62 84

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
www.wnozir.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – mikrobiologia stosowana, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowiek, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin, pokój nr 14
od 11.07. do 26.09.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-14:00
tel. 91 449 66 56

rekrutacjawnozir@zut.edu.pl

 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
www.wtmit.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria bezpieczeństwa oceanotechnika, transport

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
al. Piastów 41, 71-065 Szczecin,
pokój nr 26 - parter
od 11.07. do 26.09.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
tel. 91 449 42 80

rekrutacjawtm@zut.edu.pl


WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

www.wtiich.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – chemical engineering, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologia, technologia chemiczna
DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, pokój 1A-parter
od 11.07. do 31.07.2018 r. (od poniedziałku do piątku)  w godz. 10:00-14:00
od 01.08. do 27.09.2018 r. (od poniedziałku do piątku)  w godz. 10:00-12:00

tel. 91 449 46 68