II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie już za nami.

Sesja odbyła się w dniach od 25 do 26 listopada 2016 r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT. 

Sesja miała charakter interdyscyplinarny i prowadzona była w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcji Architektury i Budownictwa

2) Sekcji Chemicznej

3) Sekcji Ekonomicznej

4) Sekcji Przyrodniczej

5) Sekcji Technicznej

6) Sekcji Żywienia Człowieka  

Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana jest corocznie przez Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego.

Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arkadiusz Terman.

Na tegoroczną sesję zgłosiło się 66 Studenckich Kół Naukowych nie tylko z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ale także innych ośrodków naukowych z całej Polski w tym z: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W sumie nadesłano 93 streszczenia z czego, 10 do bloku architektura i budownictwo, 10 do bloku chemicznego, 11 do bloku ekonomicznego, 34 do bloku przyrodniczego, 22 do bloku technicznego oraz 6 do bloku żywienie człowieka.

Członkami jury byli pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.  

Wyniki tegorocznej Sesji są do pobrania w zakładce po lewej stronie zatytułowanej Wyniki II Ogólnopolskiej Sesji SKN lub pod adresem:

www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Wyniki_Ogolnopolskiej_Sesji_SKN_2016.pdf

 Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie, dziękujemy jurorom, a studentom oraz opiekunom studenckich kół naukowych gratulujemy uzyskanych wyników.

 Zapraszamy do uczestnictwa w Sesji w przyszłym roku.

 

dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego