Bioetyka

Głównym zadaniem przedmiotu jest uświadomienie złożoności problemów moralnych dotyczących ludzkiego zdrowia i życia wynikających z rozwoju nauk biologicznych i medycznych. Problemy te powstają w związku z możliwościami człowieka, w  jakie wyposażyła go nauka i technika. Potęga człowieka stawia przed nim problemy ostateczne: problem wolności, problem wyboru i problem celu.

 

Zagadnienia bioetyczne są elementem wrażliwości moralnej i  rozwiązań prawnych – wyznaczają zatem codzienne postawy człowieka. Ich rozumienie daje szansę na rozstrzyganie dylematów i konfliktów etycznych pojawiających się w sferze prywatnej aktywności  jednostki i w sytuacjach zawodowych w obszarze możliwości związanych z realizacją konkretnych ról zawodowych poprzez przyjęcie pełnej odpowiedzialności  indywidualnej i społecznej.

 

Zagadnienia programowe przedmiotu w aspekcie organizacyjnym uczą współpracy w wypracowywaniu określonych rozwiązań pojawiających się problemów, umiejętności argumentacji i perswazji , a treści programowe wyznaczają płaszczyzny  własnego rozwoju w kontekście edukacji całożyciowej i samowychowania w zakresie kształtowania własnego charakteru i postaw wobec zdrowia i życia.