Kontakt

Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
e-mail:
Al. Piastów 48 (Budynek Jednostek Międzywydziałowych) pok. 519
tel.: 91 486 40 37, 91 449 48 32