Kursy pedagogiczne

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Kursu Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich (nr 46).

Zgodnie ze statutem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wszyscy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do podnoszenia własnych kwalifikacji naukowych i zawodowych oraz podlegają okresowej ocenie (§40 Statutu ZUT).

Kurs umożliwia uzyskanie przygotowania pedagogicznego osobom starającym się o zatrudnienie na stanowisko adiunkta, asystenta a także na stanowisko lektora oraz instruktora, jak i osobom zatrudnionym bez ww. kwalifikacji.

Zgłoszenia kandydatów na kurs przyjmuje sekretariat Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych,  al. Piastów 48, (Budynek Jednostek Międzywydziałowych) pok. 519; tel. 91 449-48-32, e-mail: human@zut.edu.pl

Wszelkich informacji udziela także kierownik kursu dr Dariusz Zienkiewicz e-mail: dariusz.zienkiewicz@zut.edu.pl tel. kom. 602 331 835.

Pierwsze zajęcia – 25 lutego 2017 r., w godz. 08:00 -13:00, s.504, BJM, al. Piastów 48.