Pracownicy SNHiP

dr Aleksander Butrynowski

mgr Bożena Dydycz

dr Anna Sammel

dr hab. Iwona Wiśniewska - Salamon

dr Dariusz Zienkiewicz - Kierownik Studium

mgr Marzena Zychowicz

mgr Artur Zöllner - sekretariat