I rok

Psychologia    -           Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej

Pedagogika     -           Pedagogika szkoły wyższej

Dydaktyka      -           Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia

DZ                  -           dr Dariusz Zienkiewicz

AS                  -           dr Anna Sammel

PR                  -           dr hab. inż. Przemysław Różewski (WI)

 

s. 504, 521 – sale w Budynku Jednostek Międzywydziałowych

aula – aula w Centrum Nanotechnologii

 

Grupa I WBiA

03.03.  -           08.00-11.30    -           Psychologia W (DZ) aula       4 godz.

                        11.30-13.15    -           Pedagogika W (AS) aula       2 godz.

10.03.              08.00-11.30    -           Dydaktyka  W (PR) aula       4 godz.

17.03.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504     3 godz.

                        10.45-13.15    -           Pedagogika C (AS) s. 521     3 godz.

14.04.  -           08.00-10.30    -           Pedagogika C (AS) s. 521     3 godz.

                        10.45-11.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504     1 godz.

28.04.  -           08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula       5 godz.

12.05.  -           08.00-10.30    -           Pedagogika C (AS) s. 521     3 godz.

                        11.00-14.30    -           Dydaktyka C (PR)                 4 godz.

26.05.  -           10.45-13.15    -           Pedagogika C (AS) s. 521     3 godz.

02.06.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula       5 godz.

09.06.              08.00-10.30    -           Pedagogika C (AS) s. 521     3 godz.

 

Grupa II WBiHZ + WKŚiR

03.03.  -           08.00-11.30    -           Psychologia W (DZ) aula       4 godz.

                        11.30-13.15    -           Pedagogika W (AS) aula       2 godz.

10.03.              08.00-11.30    -           Dydaktyka  W (PR) aula        4 godz.

17.03.  -           08.00-10.30    -           Pedagogika C AS) s. 521       3 godz.

                        10.45-11.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504     1 godz.

14.04.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504     3 godz.

                        10.45-13.15    -           Pedagogika C (AS) s. 521     3 godz.

28.04.  -           08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula       5 godz.

12.05.              10.45-13.15    -           Pedagogika C (AS) s. 521     3 godz.

26.05.              08.00-10.30    -           Pedagogika C (AS) s. 521     3 godz.

                        11.00-14.30    -           Dydaktyka C (PR)                 4 godz.

02.06.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula       5 godz.

09.06.              10.45-13.15    -           Pedagogika C (AS) s. 521     3 godz.

 

Grupa III WIMiM + WNoŻiR

03.03.  -           08.00-11.30    -           Psychologia W (DZ) aula       4 godz.

                        11.30-13.15    -           Pedagogika W (AS) aula       2 godz.

10.03.              08.00-11.30    -           Dydaktyka  W (PR) aula        4 godz.

07.04.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504     3 godz.

                        10.45-13.15    -           Pedagogika C (BD) s. 521     3 godz.

21.04.  -           08.00-10.30    -           Pedagogika C (BD) s. 521     3 godz.

                        10.45-11.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504     1 godz.

                        12.00-15.30    -           Dydaktyka C (PR)                 4 godz.

28.04.  -           08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula       5 godz.

12.05.  -           10.45-13.15    -           Pedagogika C (BD) s. 504     3 godz.

26.05.  -           08.00-10.30    -           Pedagogika C (BD) s. 504     3 godz.

02.06.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula       5 godz.

09.06.              08.00-10.30    -           Pedagogika C (BD) s. 504     3 godz.

 

Grupa IV WE + WI

03.03.              08.00-11.30    -           Dydaktyka  W (PR) aula        4 godz.

10.03.              08.00-11.30    -           Psychologia W (DZ) aula       4 godz.

                        11.30-13.15    -           Pedagogika W (AS) aula       2 godz.

07.04.              08.00-10.30    -           Pedagogika C (BD) s. 521     3 godz.

                        10.45-11.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504     1 godz.

                        12.00-15.30    -           Dydaktyka C (PR)                 4 godz.

21.04.              08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504     3 godz.           

                        10.45-13.15    -           Pedagogika C (BD) s. 521     3 godz.

28.04.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula       5 godz.

12.05.              08.00-10.30    -           Pedagogika C (BD) s. 504     3 godz.

26.05.              10.45-13.15    -           Pedagogika C (BD) s. 504     3 godz.

02.06.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula       5 godz.

09.06.              10.15-13.15    -           Pedagogika C (BD) s. 504     3 godz.

 

Grupa V WTiICh

03.03.              08.00-11.30    -           Psychologia W (DZ) aula       4 godz.

                        11.30-13.15    -           Pedagogika W (AS) aula       2 godz.

10.03.              08.00-11.30    -           Dydaktyka  W (PR) aula        4 godz.

14.03.              14.00-16.30    -           Pedagogika C (AS) s. 504     3 godz.

                        16.45-18.15    -           Psychologia C (DZ) s. 504     2 godz.

21.03.              14.00-16.30    -           Pedagogika C (AS) s. 504     3 godz.

                        16.45-18.15    -           Psychologia C (DZ) s. 504     2 godz.

28.03.              16.00-18.30    -           Pedagogika C (AS) s. 504     3 godz.

18.04.              16.00-18.30    -           Pedagogika C (AS) s. 504     3 godz.

28.04.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula       5 godz.

16.05.              16.00-19.30    -           Dydaktyka C (PR)                 4 godz.

02.06.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula       5 godz.

06.06.              16.00-18.30    -           Pedagogika C (AS) s. 504     3 godz.