I rok

Psychologia    -           Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej

Pedagogika     -           Pedagogika szkoły wyższej

Dydaktyka      -           Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia

DZ                  -           dr Dariusz Zienkiewicz

AS                  -           dr Anna Sammel

PR                  -           dr hab. inż. Przemysław Różewski (WI)

 

s. 14, 504, 521 – sale w Budynku Jednostek Międzywydziałowych

aula – aula w Centrum Nanotechnologii

 

Grupa I WBiA

06.10.  -           08.00-10.30    -           Psychologia W (DZ)  -           BJM s. 14                   3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka W (AS)    -           BJM s. 14                   3 godz.

13.10.  -           08.00-10.30    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

27.10.  -           08.00-10.30    -           Psychologia W (DZ)  -           aula NT                       3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka W (AS)    -           aula NT                       3 godz.

17.11.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

01.12.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

08.12.  -           09.00-13.00    -           Dydaktyka W (AS)    -           aula NT                       5 godz.

19.01.  -           08.00-09.30    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          2 godz.

                        09.45-11.15    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          2 godz.

 

Grupa II WBiHZ + WKŚiR

06.10.  -           08.00-10.30    -           Psychologia W (DZ)  -           BJM s. 14                   3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka W (AS)    -           BJM s. 14                   3 godz.

13.10.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

27.10.  -           08.00-10.30    -           Psychologia W (DZ)  -           aula NT                       3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka W (AS)    -           aula NT                       3 godz.

17.11.  -           08.00-10.30    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

01.12.  -           08.00-10.30    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.           

08.12.  -           09.00-13.00    -           Dydaktyka W (AS)    -           aula NT                       5 godz.           

19.01.  -           08.00-09.30    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          2 godz.

                        09.45-11.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          2 godz.

 

Grupa III WIMiM + WNoŻiR

06.10.  -           08.00-10.30    -           Psychologia W (DZ)  -           BJM s. 14                   3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka W (AS)    -           BJM s. 14                   3 godz.

27.10.  -           08.00-10.30    -           Psychologia W (DZ)  -           aula NT                       3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka W (AS)    -           aula NT                       3 godz.

10.11.  -           08.00-10.30    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

24.11.  -           08.00-10.30    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

08.12.  -           09.00-13.00    -           Dydaktyka W (AS)    -           aula NT                       5 godz.

12.01.  -           08.00-10.30    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

26.01. -           08.00-09.30    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          2 godz.

                      09.45-11.15    -         Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          2 godz

 

Grupa IV WE + WI

06.10.  -           08.00-10.30    -           Psychologia W (DZ)  -           BJM s. 14                   3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka W (AS)    -           BJM s. 14                   3 godz.

27.10.  -           08.00-10.30    -           Psychologia W (DZ)  -           aula NT                       3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka W (AS)    -           aula NT                       3 godz.

10.11.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

24.11.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

08.12.  -           09.00-13.00    -           Dydaktyka W (AS)    -           aula NT                       5 godz.

12.01.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

26.01. -           08.00-09.30    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          2 godz.

                        09.45-11.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          2 godz.

 

Grupa V WTiICh

06.10.  -           08.00-10.30    -           Psychologia W (DZ)  -           BJM s. 14                   3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka W (AS)    -           BJM s. 14                   3 godz.

17.10.  -           13.00-16.00    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504                 3 godz.

                        16.15-19.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504                 3 godz.

27.10.  -           08.00-10.30    -           Psychologia W (DZ)  -           aula NT                       3 godz.

                        10.45-13.15    -           Dydaktyka W (AS)    -           aula NT                       3 godz.

14.11.  -           13.00-16.00    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504                 3 godz.

                         16.15-19.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504                 3 godz.

08.12.  -           09.00-13.00    -           Dydaktyka W (AS)    -           aula NT                       5 godz.

12.12.  -           13.00-16.00    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          3 godz.

                        16.15-19.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          3 godz.

16.01. -           13.00-15.00    -           Psychologia C (DZ)   -           BJM s. 504/521          2 godz.

                       15.15-17.15    -           Dydaktyka C (AS)     -           BJM s. 504/521          2 godz.