Historia Studium

Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych istnieje od czerwca 2010 roku. Kontynuuje ono tradycje nauczania humanistycznego w Politechnice Szczecińskiej i Akademii Rolniczej.


W Politechnice Szczecińskiej za nauczanie humanistyczne był odpowiedzialny Zakład Filozofii i Etyki Biznesu funkcjonujący w ramach międzywydziałowego Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Pracownicy Zakładu prowadzili zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów dziennych magisterskich i zawodowych, a także na studiach zaocznych, podyplomowych i doktoranckich w zakresie dyscyplin humanistycznych.


Zakład prowadził także Podyplomowe Studia Pedagogiczne, których celem było przygotowanie uczestników do pracy w systemie oświaty i wychowania oraz kursy do nauczycieli akademickich.


W Akademii Rolniczej w styczniu 2007 roku powołane zostało do życia Centrum Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych. Zadaniem Centrum było skupienie w jednym miejscu i koordynacja zajęć z zakresu nauk humanistycznych, a także kształcenie pedagogiczne jako dodatkowa oferta skierowana do studentów i absolwentów uczelni.


Po powstaniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego powstało Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych odpowiedzialne za nauczanie humanistyczne na wszystkich wydziałach nowej uczelni. Przejęło ona funkcje i zadania połączonych jednostek.


W ofercie Studium znajduje się ponad dwadzieścia przedmiotów z takich dziedzin humanistycznych jak: filozofia, etyka, psychologia, socjologia, politologia. Szerokie spektrum przedmiotowe gwarantuje dostosowanie treści nauczania przedmiotów humanistycznych do specyfiki i potrzeb poszczególnych wydziałów i kierunków.


Studium rozszerza swoją ofertę skierowaną do studentów i absolwentów wyższych uczelni, organizując kursy pozwalające zdobyć kwalifikacje pedagogiczne.


W ramach systemu zapewniania jakości kształcenia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym Studium organizuje Kurs Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich. Kurs ten prowadzony jest we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, z którymi Studium nawiązało współpracę. Szczególnie częstymi gośćmi Studium i wykładowcami na kursie są profesorowie z Uniwersytetu w Linköping-Norrköping. Współpraca zagraniczna pozwala przybliżyć wykładowcom naszej uczelni współczesne europejskie tendencje w dydaktyce akademickiej.


Przy Studium działa Chór Kameralny ZUT, który jest laureatem licznych nagród krajowych i zagranicznych. Zespół jest doskonałą promocją humanistycznego wizerunku uczelni.