Badania lekarskie

Uwaga!
Wszystkich kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy, za wyjątkiem kandydatów na kierunki na Wydziale Ekonomicznym (ekonomia, zarządzanie, turystyka i rekreacja).

Przychodnie studenckie - dane teleadresowe 

Strona internetowa z drukami skierowań na badania lekarskie do pobrania.

Skierowanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. 

Druk skierowania należy pobrać bezpośrednio z siedziby wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku lub w wyjątkowych przypadkach zwrócić się z prośbą o przesłanie go pocztą lub mailem.

ORZECZENIE LEKARSKIE WYSTAWIA LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Kandydat na studia może zgłosić się ze skierowaniem na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

  • bezpłatnie w przychodniach SPZOZ Szkół Wyższych: 


Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię
  • odpłatnie do lekarza medycyny pracy w przychodni w miejscu swojego zamieszkania