Informacje bieżące

I Konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri 08.11.2017 14:34

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłaszają konkurs na utworzenie Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Konkurs jest otwarty do 12 lutego 2018 roku. Wnioskodawcą w konkursie może być wybitny naukowiec, który otrzymał stopień naukowy doktora w ciągu ostatnich 15 lat. Wnioski musza zostać złożone wspólnie przez badacza oraz instytucję naukową, która będzie gościć go w swoich murach oraz  umożliwi założenie i prowadzenie Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri. Nie może to być jednak instytucja, w której ów badacz był zatrudniony w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku.

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl/dioscuri/