Informacje bieżące

Informacja Działu Kadr 27.10.2017 09:49

Dział Kadr przypomina, że dzień 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) jest wyznaczony jako dodatkowy dzień wolny od pracy przysługujący pracownikom w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy, tj.: 11 listopada 2017 r. (sobota) - zgodnie z Zarządzenia nr 93 Rektora ZUT z dnia 14 listopada 2016 r.