Informacje bieżące

Informacja Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej 11.09.2017 15:01

Informujemy, że z uwagi na udział w  Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, w dniach od 18.09.2017 r. do 22.09.2017 r. w Dziale Wynalazczości i Ochrony Patentowej rzecznicy patentowi będą nieobecni.