Informacje bieżące

Komunikat nr 7 Kanclerza ZUT w sprawie zmiany sposobu dokonywania zakupu środków czystości od dnia 12.12.2017 r. do czasu zawarcia odpowiednich umów 15.12.2017 12:51