Informacje bieżące

Moduł Profil naukowy w systemie panel.zut.edu.pl 16.01.2018 10:51

W systemie panel.zut.edu.pl uruchomiony została pierwsza część modułu Profil naukowy pozwalająca na zarządzanie dorobkiem publikacyjnym pracowników ZUT.

W fazie rozruchu systemu następuje import wszystkich publikacji sprawozdanych do tej pory przez jednostki naszej Uczelni do Polskiej Bibliografii Naukowej oraz uzupełnienie tych danych o informacje potrzebne z punktu widzenia działań podejmowanych na Wydziałach (na podstawie danych zawartych w systemie kadrowym, Dorobek Naukowy XP oraz Uczelnia XP).

Moduł Profil naukowy umożliwia w tej chwili przeglądanie wszystkich publikacji każdemu pracownikowi ZUT, który zaloguje się w systemie panel.zut.edu.pl używając swojego konta uczelnianego. Informacje o publikacjach są cały czas aktualizowane, jednak już w tej chwili zostały uzupełnione o punktację wynikającą z ujednoliconej listy czasopism, która wykorzystywana była przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016.

Procedura zgłaszania publikacji

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1/2018 Rektora ZUT z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie dokumentowania publikacji naukowych pracowników i doktorantów ZUT w Polskiej Bibliografii Naukowej będącej elementem Systemu POL-on proces dokumentowania i sprawozdawania publikacji składa się z następujących kroków:

  1. Publikacja jest wprowadzana do modułu Profil naukowy systemu panel.zut.edu.pl, a następnie przekazywana do Biblioteki Głównej ZUT w celu dokonania opisu bibliograficznego;
  2. Biblioteka Główna ZUT dokonuje opisu, a następnie przekazuje publikację na wydział;
  3. Wydział dokonuje sprawdzenia informacji o zatrudnieniu autorów, wyjaśnia sprawy sporne dotyczące opisu publikacji z BG ZUT;
  4. Wydział wykorzystując jedną z funkcji systemu przekazuje opis publikacji do systemu PBN.

Udostępnienie możliwości dodawania nowych publikacji planowane jest na 22.01.2018 r.

Problemy techniczne związane z modułem oraz propozycje zmian/nowych funkcjonalności należy zgłaszać na adres krzysztof.kujawski@zut.edu.pl

 

Krzysztof Kujawski
Pełnomocnik Rektora ds. informatyzacji procesów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny