Informacje bieżące

mZUT - UCI udostępniło oficjalną aplikację mobilną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 23.11.2016 14:58

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że opublikowano w sklepie Google Play bezpłatną aplikację mobilną mZUT.

Jest ona adresowana głównie do studentów i pracowników dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Studenci po zalogowaniu uzyskają dostęp do toków i przebiegów studiów, ocen, informacji o płatnościach (w tym numerów subkont), planów studiów i zajęć oraz ogłoszeń. Mogą wyszukać wykładowców i sprawdzić m.in. terminy ich konsultacji (jeśli zostały wprowadzone do Wirtualnego Dziekanatu przez nauczyciela).
Pracownicy po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o urlopach, do planów zajęć, list studentów i ogłoszeń. Będą mieli również możliwość wpisywania obecności studentów na zajęciach.
W bliskiej przyszłości zostanie udostępniona wersja działająca pod systemem operacyjnym IOS (telefony IPhone i tablety IPad).
Aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcjonalności.