Informacje bieżące

Nowy program antywirusowy dla ZUT 22.03.2017 09:42

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne zakupiono nową licencję na program antywirusowy dla ZUT: Kaspersky Endpoint Security for Business 10.

W związku z tym obecnie używana licencja na oprogramowanie NOD32 nie będzie przedłużona.
Na stronach UCI jest umieszczony instalator i instrukcja instalacji nowego oprogramowania. Osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do instalowania aplikacji mogą wykonać instalację programu samodzielnie. W pozostałych przypadkach należy się zwrócić do administratora lokalnego.
Pomocy  w zakresie instalacji udziela pan Robert Typek tel. wew.: 5811 email: robert.typek@zut.edu.pl