Informacje bieżące

Politechnika Świętokrzyska rozpoczęła nabór zgłoszeń do VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 14.12.2017 10:29

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Nabór zgłoszeń trwa od 1 listopada 2017roku do 15 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o Konkursie dostępne są na stronie Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej