Informacje bieżące

Wybór członków do Komitetu Technicznego (TAP) Rady Zarządzającej Wspólnym Przedsięwzięciem na rzecz ITER 25.10.2017 09:37

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesłało informację o naborze do Komitetu Technicznego (TAP) Rady Zarządzającej Wspólnym Przedsięwzięciem na rzecz ITER – Call for expressions of interest for external experts to be appointed to the Technical Advisory Panel of Fusion For Energy.

Zainteresowani mogą przygotować i przekazać zgłoszenie do KPK EURATOM-Fusion (Wszyscy) oraz przesłać do MNISW listy kandydatur (KPK-EURATOM Fusion) w terminie umożliwiającym MNISW zapoznanie się z kandydaturami a kandydatom na przesłanie swoich aplikacji do F4E, tj. najpóźniej do 5 listopada 2017 r.

Kontakt: Paulina.Styczen@nauka.gov.pl; Romina.Bemelmans@f4e.europa.eu

Źródło: MNiSW, Paulina Styczeń, Departament Innowacji i Rozwoju